Express System of Trans Operative Determination of the Viability of Biological Tissue and Devices for its Implementation

Authors

  • Berdnikov A.V
  • Voroshnin D.I
  • Malkov I.S
  • Misiev D.Kh
  • Nazmutdinova N.M
  • Yunusov N.A

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.29190

Keywords:

internal organs research, operative intervention, optical sensing, spectral analysis, biotissue structure, infrared range, RGB, HSV color model, area of necrosis

Abstract

The article solves the problem of increasing the objectivity of the visual analysis of internal organs during surgery. As a result of the analysis, the authors found that spectral research in the visible spectrum and in the field of infrared radiation allows the practicing surgeon to determine the presence of pathologies of internal organs, as well as the location of their boundaries. At the same time, the use of the infrared range allows one to abstract from the color of the biological tissue to obtain information about the structure of its surface, while the applied HSV color model allows for research in the visible spectrum with conversion of dominant reflected radiation into wavelengths.

 

References

[1] Sinitsyn N.I., Yolkin V.A. Otchet o nauchno-issledovatel'skoj rabote. Issledovanie vliyaniya millimetrovogo i terragertsovogo izluchenij i nanoneodnorodnykh vklyuchenij na sostoyanie biotkanej metodami spektroskopii obratnogo IK rasseyaniya 0030-2014-0022 Shifr «Yavlenie-5-SF» [Research Report. Investigation of the effect of millimeter and terrahertz radiation and nanohomogeneous inclusions on the state of biotissues using back IR scattering spectroscopy. 0030-2014-0022 Code “Appearance-5-SFâ€]. Saratov, 2015.

[2] Dunaev A.V. Opticheskaya neinvazivnaya diagnostika v mediko-biologicheskoj praktike: laboratornyj praktikum [Optical non-invasive diagnostics in biomedical practice: a laboratory workshop]. Orel: Oryol State University named after I.S. Turgenev, 2016. 96 p .

[3] Berdnikov A.V., Nazmutdinova N.M., Yunusov N.A. Optical diagnostics of biotissues. Bulletin of scientific conferences. 2018. No. 6-2 (34). Prospects for the development of science and education: based on the materials of the international scientific-practical conference on June 30, 2018. Part 2. 210 p .

[4] Necrosis. Signs, causes, forms of necrosis. Available at: http://fundamed.ru/patan/151-nekroz-priznaki-prichiny-formy-nekroza.html (Accessed 19 October 2017)

[5] Tuchin V.V. Lazery i volokonnaya optika v biomedicinskih issledovaniyah [Lasers and fiber optics in biomedical research]. Moscow: FIZMATLIT, 2010, 488 p .

[6] Vizilter Yu.V., Zheltov S.Yu., Knyaz’ V.A. Obrabotka i analiz cifrovyh izobrazhenij s primerami na LabView IMAQ Vision [Processing and analysis of digital images with examples on LabView IMAQ Vision]. Moscow: DMK Press, 464 p.

[7] Afanasyev V.V., Ignatenko A.V., Voloboy A.G. Iterative method of spectrum restoration by RGB color. Materialy yubilejnoj 25-oj mezhdunarodnoj konferencii. [Materials anniversary of the 25th i

[8] nternational conference]. Protvino: 2015, pp. 72-74.

View Full Article: