Reliability of Water Supply Networks

Authors

  • Alexander I. Guzynin
  • Alexander A. Guzynin
  • . .

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27269

Published:

2018-10-13

Keywords:

ring water supply network, reliability, oriented network graph.

Abstract

The reliability of ring water supply networks is investigated. Oriented graphs of annular water supply networks are considered. The structural reliability of such networks is determined. For these purposes, it is suggested to use the method of minimal paths and minimal sections in an oriented graph. This makes it possible to obtain an upper and lower reliability limit for water networks of arbitrary configuration with different diameters and lengths of sections. Using minimal paths and minimal cross-sections, equations are obtained for the reliability of annular water supply networks. For any water supply network, functions can be recorded that determine its actual reliability.

 

 

 

References

[1] Abramov NN (1984), [Nadezhnost' sistem vodosnabzheniya], Stroiizdat, Moscow, Russia, 216 p.

[2] Ilyin Yu A (1987), [Raschet nadezhnosti podachi vody], Stroitizdat, Moscow, Russia, 316p.

[3] Abramov NN (1972), [Teoriya i metodika rascheta sistem podachi i raspredeleniya vody], Moscow, Russia, 288 p.

[4] Barlou R, Proshan F (1969), Mathematical Reliability Theory, Sov. Radio, Moskow, Russia, 488 p.

[5] Galperin EM (2010), [Sovershenstvovaniye raschetnoy modeli funktsionirovaniya kol'tsevoy vodoprovodnoy seti (v poryadke obsuzhde niya)], [Vodosnabzheniye i sanitarnaya tekhnika], Moscow, Russia, Vol. 2, pp. 51-59. http://vstmag.ru/ru/archives-all/2010/201

[6] Naimanov AYa, Turchina GS (2015), [Uchet neravnoznachnosty razlychnykh uchastkov vodoprovodnoy sety pry raschete nadezhnosty system vodosnabzhenyya], Bulletin of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine, Vol. 3,pp. 97-101. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.64.061 http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnaba_2015_3_28

[7] Naimanov AYa (2005), [O nadezhnosti sistem vodosnabzheniya i vodootvedeniya], [Vodosnabzheniye i sanitarnaya tekhnika], Moscow, Russia, Vol. 7, pp.30 – 35. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.64.061

[8] Naimanov AYa (2006), [Osobennosti otsenki nadezhnosti koltsevoy seti vodosnabzheniya], [Vodosnabzheniye i sanitarnaya tekhnika], Moscow, Russia, Vol.12, pp. 11-16. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.64.061

[9] Naimanov AYa, Turchina GS (2015), [Otsenka nadezhnosti kol'tsevoy vodoprovodnoy seti s uchetom znachimosti uchastkov], [Visnyk ODABA], Odesa, Ukraine, Vol. 59, P. 84-89. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.64.061 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_59_15

[10] Guzynin AI (2012), [Matematicheskaya model' nadezhnosti truboprovodov pri rekonstruktsii vodoprovodnykh setey], [Naukoviy vísnik budívnitstva], Kharkiv, KhNUBA, Ukraine, Vol. 69, p. 431-438.

[11] Guzynin AI, Guzynin AA (2009), [Pokazateli nadezhnosti system vodosnabzheniya], [Visnyk ODABA], Odesa, Ukraine, Vol. 34, P. 567-574.

[12] Guzynin AI (2007), [Raschet strukturnoy nadezhnosti kol'tsevykh vodoprovodnykh setey], [Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Seriya: Haluzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo.], Poltava, PNTU, Ukraine, Vol. 20, pp. 202-211.

[13] Guzynin AI (2007), [Otsenka nadezhnosti kol'tsevykh setey vodosnabzheniya], [Naukoviy vísnik budívnitstva] Kharkiv, KhNUBA, Ukraine, Vol. 41, pp. 238-247.

[14] Belyaev YuK, Bogatyrev VA, Bolotin VV and others. Ed. Ushakov IA (1985), [Nadezhnost' tekhnicheskikh sistem. Spravochnik], [Radio I svyazʹ], Moscow, Russia, 608 p.

[15] Dasic T, Djordjevic B (2004), Method for water distribution systems reliability evaluation. 2nd International Congress on Environmental Modelling and Software - Osnabrück, Germany - June 2004. https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3398&context=iemssconference

[16] Guzynin AI, Kurganov AM (1982), [K tekhniko-ekonomicheskomu raschetu kol'tsevykh setey vodosnabzheniya], [Izv. vuzov. Stroitel'stvo i arkhitektura], Novosibirsk, Russia, Vol. 1, pp. 111 - 116.

[17] Pichugin S, Zyma O, Vynnykov P, “Reliability Level of the Buried Main Pipelines Linear Part †Recent Progress in Steel and Composite Structures – Proceedings of the 13th International Conference on Metal Structures, ICMS 2016, (2016), pp: 551–558.

DOI: 10.1201/b21417-76

[18] Moshnin LF, Gomez SC, Guzynin AI, Karimov RKh., Raikher AN, Tikhonov NA (1984), [Sovremennyye metody rascheta sistem podachi i raspredeleniya vody], [Vodosnabzheniye i sanitarnaya tekhnika], Moscow, Russia, Vol. 10, pp.7-9.

[19] DBN V.2.5-74: 2013. [Vodopostachannya zovnishni merezhi i sporudy. Osnovni polozhennya proektuvannya], Kyiv Minregion of Ukraine 2013, 115 p. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54058

[20] Stepova, O., Parashchiienko, I., & Lartseva, I. (2018). Calculation of steel pipeline corrosion depth at the galvanic corrosive element operation. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3), 431-435. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14566

[21] Zotsenko, M., Vynnykov, Y., Doubrovsky, M., Oganesyan, V., Shokarev, V., Syedin, V., Meshcheryakov, G. (2013). Innovative solutions in the field of geotechnical construction and coastal geotechnical engineering under difficult engineering-geological conditions of ukraine. Paper presented at the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Challenges and Innovations in Geotechnics, ICSMGE 2013, 32645-2648.

View Full Article:

How to Cite

I. Guzynin, A., A. Guzynin, A., & ., . (2018). Reliability of Water Supply Networks. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), 348–354. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27269
Received 2019-02-11
Accepted 2019-02-11
Published 2018-10-13