Influence of Training Lessons on Change of Value-Rational Component of Psychological Culture of Students of Early Young age

Authors

  • Natalia Pavlovna Kondratyeva
  • Yulia Vladimirovna Vardanyan
  • Maria Sergeevna Dementieva
  • Lyudmila Valeryevna Vardanyan
  • . .

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.24482

Published:

2018-12-03

Keywords:

Early adolescence, Meaningful orientations, Psychological culture, Value-rational component of psychological culture, Values-based orientations.

Abstract

The purpose of the study is to determine the features of the value-semantic component of the psychological culture of students in early adolescence and the effect of training sessions on their change. The experimental study included the following steps: verifying, scheming and testing the training program. 32 students aged 16-17 were participants in the research. The main research methods were: theoretical, experimental, and diagnostic, as well as methods of mathematical data treatment. The paper highlights the features of the nature of the relations, values and meaningful orientations of students in early adolescence. Further, it gives the main aspects and results of approbation of the training and development of the value-rational component of the psychological culture of teenagers. It is proved that the implementation of a specially developed training program, including exercises for the development of a positive attitude towards others and oneself, meaningful orientations, and an awareness of the value orientations in life, contributes to the development of the value-rational component of the psychological culture of teenagers. The materials of this paper are of practical value for educational psychologists.

 

 

References

[1] Vygotsky L (2015), Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978.

[2] Glăveanu V & Wagoner B, Culture & Psychology: The first two decades and beyond. Culture and Psychology, 21(4), 429-438.

[3] Valsiner J (2015), Where are you, Culture & Psychology? Making of an interdisciplinary field. Culture and Psychology 21(4), 419-428.

[4] Smedslund J (1984), The Invisible Obvious: Culture in Psychology. Advances in Psychology 18, 443-452.

[5] Altarriba J (1993), The Influence of Culture on Cognitive Processes. Advances in Psychology 103, 379-384.

[6] Lehman DR, Chiu Ch & Schaller M (2004), Psychology and Culture. Annual Review of Psychology 55(1), 689-714.

[7] Gorlova N, Romanyuk L, Vanbrabant L & Schoot R (2012), Meaning-in-life orientations and values in youth: Cross-cultural comparison. European Journal of Developmental Psychology 9(6), 744-750.

[8] Morris MW, Chiu Ch & Liu Z (2015), Polycultural Psychology. Annual Review of Psychology 66(1), 631-659.

[9] Dubrovina IV (2013), Psikhologicheskaya kul'tura lichnosti kak tsel' i smysl psikhologicheskogo obrazovaniya [Psychological Culture of Personality as the Purpose and Meaning of Psychological Education]. Izvestiya Rossiiskoi Akademii obrazovaniya 2, 114-129.

[10] Kolominsky YaL & Seleznev AA (2011), Vzaimosvyaz' psikhologicheskoy kul'tury i psikhologicheskogo zdorov'ya lichnosti kak nauchno-prakticheskaya problema [Interrelation of psychological culture and psychological health of a person as a scientific and practical problem]. Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology 4, 120-130.

[11] Kolmogorova LS (2001), Vozrastnyye vozmozhnosti i osobennosti stanovleniya psikhologicheskoy kul'tury uchashchikhsya [Age opportunities and features of formation of the psychological culture of students]. Lomonosov Moscow State University, Moscow.

[12] Semikin VV (2002), Psikhologicheskaya kul'tura v obrazovanii cheloveka [Psychological culture in human education]. Saint-Petersburg: Piter.

[13] Romanov KM (2012), Psikhologicheskaya kul'tura: problemy i perspektivy issledovaniya [Psychological culture: problems and prospects of research]. Psychological culture of a person: theory and practice: proceedings of All-Russian research/practice conference, Mordovian university. Saransk, 59-76.

[14] Maidokina LG & Kudashkina OV (2014), Razvitiye samoregulyatsii sportsmena v sisteme yego psikhologicheskoy podgotovki [Development of self-regulation of the sportsman in the system of his psychological preparation]. Theory and practice of physical culture 8, 18-21.

[15] Ananyev BG (1957), O sisteme vozrastnoy psikhologii [About the system of age psychology]. Questions of psychology 5, 16-24.

[16] Elkonin DB (1971), K probleme periodizatsii psikhicheskogo razvitiya v detskom vozraste [On the problem of periodization of mental development in childhood]: Questions of Psychology 4, 39-51.

[17] Erikson E, Identity: Youth and Crisis. New York, London: W. W. Norton & Company, 1968.

[18] Elbers E (1991), Context, culture, and competence: Answers to criticism. Educational Psychology Review 3(2), 137-148.

[19] Vandaveer VV, Lowman RL, Pearlman K & Brannick JP (2016), A practice analysis of coaching psychology: Toward a foundational competency model. Consulting Psychology Journal: Practice and Research 68(2), 118-142.

[20] Vardanyan YV, Vardanyan LV & Lezhneva EA (2014), Influence of Training in Psychological Safety on Development of Motivational Basis of Student’s Professional Strategy. Ciencia e Tecnica Vitivinicola 29(12), 2-11.

[21] Dolgova VI, Baryshnikova EV & Popova EV (2015), Innovatsionnyye psikhologo-pedagogicheskiye tekhnologii v rabote so starsheklassnikami [Innovative psycho-pedagogical technologies in work with high school students]. Moscow: Pero.

[22] Kolmogorova LS (2002), Diagnostika psikhologicheskoy kul'tury shkol'nikov: prakticheskoye posobiye dlya shkol'nykh psikhologov [Diagnostics of the psychological culture of schoolchildren: practical guide for school psychologists]. Moscow: Vlados-Press.

[23] Leontyev DA (2000), Test smyslozhiznennykh oriyentatsiy [Test of meaningful orientations (TMO)]. Moscow: Smysl.

[24] Karelin AA (2009), Bol'shaya entsiklopediya psikhologicheskikh testov [A great encyclopedia of psychological tests]. Moscow: Eksmo.

[25] Gretsov AG (2011), Treningi razvitiya s podrostkami. Tvorchestvo, obshcheniye, samopoznaniye. [Developmental trainings with teenagers. Creativity, communication, self-knowledge]. Saint-Petersburg: Piter.

[26] Shkilev SV (2006), Smyslozhiznennyye oriyentatsii kak faktor sotsial'no-psikhologicheskoy adaptatsii studentov v protsesse obucheniya v vuze [Life-purpose orientation as a factor of socio-psychological adaptation of students in the learning process in the university]: thesis work, Candidate of Psychological Sciences, State University. Belgorod.

View Full Article:

How to Cite

Pavlovna Kondratyeva, N., Vladimirovna Vardanyan, Y., Sergeevna Dementieva, M., Valeryevna Vardanyan, L., & ., . (2018). Influence of Training Lessons on Change of Value-Rational Component of Psychological Culture of Students of Early Young age. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.38), 271–276. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.24482
Received 2018-12-21
Accepted 2018-12-21
Published 2018-12-03