Current Communication Technologies in the Promotion of Scientific Knowledge

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  Exchange of scientific information is a basic component within the process of promoting humanitarian, life-science and technical knowledge. Distortions and disruptions in providing tactical and strategic mass- and corporative communication have a negative impact on transferring and receiving specialized information, both within the corresponding information system, and beyond its limits. Development of a structure of specialized communications of the scientific communities depends on a significant factor: the dialogue is conducted between the subjects of a certain field of scientific knowledge or within a certain research institution. To a certain extent, subjects of scientific communication play their part in providing scientific communication flows, which facilitates the development of scientific ideas about the reality within a scientific corporation, as well as outside it. Communications among the members of the scientific communities can be organized at the global, international or national level, or locally, within a certain research organization. Present article focused on the current communication technologies that were used for promoting scientific knowledge. It addressed the principles, characteristics and functions of communicative activity in the field of science and higher education, which defined the state and development perspective of the social progress.

   


 • Keywords


  science, knowledge, communication, scientific information, mass media.

 • References


   [1] Lupia A (2013), Communicating science in politicized environments. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110 (Suppl. 3), pp: 14048–14054.

   [2] Nagihan İ, Esra M (2014), Assessing Pre-Service Teachers’ Understandings of the Nature of Scientific Knowledge Via Media Reports. Sakarya University Journal of Education, 4/1, pp: 137–144.

   [3] Nisbet MC & Fahy D (2015), The need for knowledge-based journalism in politicized science debates. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 658, pp: 223–234.

   [4] Sarewitz D (2013), Making science policy matter for a use-inspired society. The rightful place of science: Politics, pp: 9–26.

   [5] Scheufele DA (2014), Science communication as political communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111 (Suppl. 4), pp: 13585–13592.

   [6] Suhay E & Jayaratne TE (2013), Does biology justify ideology? The politics of genetic attribution. Public Opinion Quarterly, 77(2), pp: 497–521.

   [7] Bakanov RP (2010), Aktualnye problemy sovremennoy nauki i zhurnalistika [Current problems of modern science and journalism]. Kazan, pp: 152.

   [8] Diveeva NV (2014), Osnovnye napravleniya vozdeystviya novykh informatsionnykh telhnologiy na populyarizatsiyu nauki [Main directions of the influence of new information technologies on science popularization]. Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta. Filologicheskie nauki, 2, pp: 158–167.

   [9] Lapina IYu (2007), Nauchno-populyarnoe televidenie [Non-fiction television]. Moscow, Dramaturgiya mysli, 160 p.

   [10] Lazarevich EA (1978), Iskusstvo populyarizatsii nauki [Art of science popularization]. Moscow, 224 p.

   [11] Litvak NV & Medvedeva SM (2017), Vvedenie v problemu populyarizatsii nauki: vozmozhnosti i konflikty ponimaniya [Introduction to the problem of science popularization: opportunities and conflicts of comprehension]. Konfliktologiya, T. 1, pp: 174–188.

   [12] Makarova EE (2011), Populyarizatsiya nauki i novye informatsionnye tekhnologii [Popularization of science and new information technologies]. Mediaskop, 4, available online: http://www.mediascope.ru/node/966.

   [13] Makarova EE (2013), Populyarizatsiya nauki v Internete: soderzhanie, formy, tendentsii razvitiya [Popularization of science on the Internet: content, forms, tendencies of development]. Vestnik mosk. Un-ta, Seriya 10, 2(2), pp: 98–104.

   [14] Palamarchuk OT (2013), Zhurnalistika i nauka: monografiya [Journalism and science: a monograph]. Krasnodar, 300 p.

   [15] Parafonova VA (2011), Stanovlenie nauchno-populyarnykh zhurnalov v Rossii [Establishment of non-fiction journals in Russia]. Vestnik Mosk. un-ta, Ser. 10, 6, pp: 61–72.

   [16] Pastukhova BP (2017), Populyarizatsiya nauki: kompetentsii nauchnykh zhurnalistov [Popularization of science: competencies of scientific journalists]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya filologiya, zhurnalistika, 2, pp: 110–112.

   [17] Shlykova OV (2004), Kultura multimedia [Culture of multimedia]. Moscow, FAIR-PRESS, 415 p.

   [18] Sladkomedova YuYu (2010), Kulturno-prosvetitelskie programmy na gosudarstvennom radio: strukturno-funktsionalnye i zhanrovo-tematicheskie osobennosti Avtoref. dis. kand. filol. nauk, Moscow,
   pp: 21.

   [19] Smetanina SI (2012), Sovremennye problemy nauki i zhurnalistiki: ucheb. posobie [Current problems or science and journalism: textbook]. SPb.: SPBGU, 150 p.

   [20] Vanzyan LG (2017), Novye nauchno-prosvetitelskie proekty v rossiyskikh media [New scientific-educational projects in Russian media]. Sovremennye nauchnye issledivaniya i razrabotki, pp: 80-83.

   [21] Vinogradova KE (2012), Tvorcheskie metody nauchno-populyarnoy zhurnalistiki [Creative methods of non-fiction journalism]. Tezisy 51y mezhd. nauch.-prakt. konf. „Prosveschenie i razvlechenie v diskurse rossiyskikh SMI” (19-20 aprelya 2012 g.), available online: http://rus.jf.spbu.ru/conference/2197/2207.html.

   [22] Chapko DD (2017), Skandinavskaya model sovremennogo izdaniya [Scandinavian model of a modern issue]. Vek informatsii (setevoe izfanie), 1(1), pp: 91–130.

   [23] Klusova YuD (2017), Osveschenie etnokonfessionalnykh konfliktov v sovremennoy presse Sudana [Presentation of ethnical and confessional conflicts in the modern media of Sudan]. Vek informatsii (setevoe izfanie), 1(1), pp: 51–90.

   [24] Melnik GS & Misonzhnikov BYa (2015), Disfunktsii mediynogo diskursa, ili k poisku “performativnosti” takticheskikh media [Disfunctions of media discourse, or On the search of “performance” of tactical media]. Mir lingvistiki i kommunikatsii, 1, available online: http://tverlingua.ru/archive/038/02_38.pdf.

   [25] Klyuev YuV (2015), V labirinte diskussiy: professionalnye standarty dlya massmedia i zhurnalistskogo obrazovaniya [In the labirinth of discussions: professional standards for mass media and journalistic education]. Mater. 54-go mezhdunar. foruma “Vek informatsii. Media v sovremennom mire – Peterburgskie chteniya” (2224 aprelya 2015 g.), 3(S4), SPb.: Vysch. shk. zhurn. i mas. kommunikatsiy SPbGU, pp: 102–108.

   [26] Labush NS, Nikonov SB, Puiy AS, Georgieva ES & Bekurov RV (2015), War and armed conflict in the information space. International Review of Management and Marketing, 5, pp: 30–35.

   [27] Nikonov SB (2013), Information society in its function as an object of directed influence of noopolitics. World Applied Sciences Journal, 27(13A), pp: 241–246.

   [28] Nikonov SB, Achkasova VA, Labush NS, Baichik AV, & Puiy AS (2016), Noopolitic as an information strategy: Genesis of the conceptual apparatus and definition. Man in India, 96(10), pp: 4129–4138.

   [29] Nikonov SB, Baichik AV, Zaprudina RV, Labush NS, & Smolyarova AS (2015), Noopolitics and information network systems [Special issue]. International Review of Management and Marketing, 5, 44–48.


 

View

Download

Article ID: 24477
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.28.24477
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.