Innovation in Education: Goals and Prospects

Authors

  • O. A. Evreeva
  • . .

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.24344

Published:

2018-12-03

Keywords:

investments in innovations, innovations in the educational sphere, innovation policy, education paradigm, knowledge, functionality, efficiency.

Abstract

The focal point of the paper is the study of one of the actual challenges of the modern educational philosophy, i.e., the problem of innovations in education. This point encompasses the definition of targets and prospects describing the development of an educational environment. The focus of the paper is the essence of innovations in an educational process. We proceed from the idea that it is critical to outline the reasons that determine innovations. We believe that they emerge as necessary changes in a traditional educational paradigm and the model of the educational system. Of much importance is the understanding of the goals and the prospects of innovative educational processes. Therefore, we describe the goals, methods and means of modern educational innovation policy. Our major finding is that they stem from global economy’s challenges emerging in the conditions of postindustrial society both at global and local levels. Consequently, education, as a unique resource for the development of society, is a subject for transformation of its structure and content. Another important finding is the critical role of innovative education as the major shaper of the relations that will determine the future of our civilization. This future depends on the personality that originates from the new educational system.

The authors’ conclusions emerge as a combination of empirical facts from the sphere of Russian and foreign educational experiences, and as the provisions of selected educational concepts and strategies.

 


 

References

[1] Laflami K (2004), Analiz paradigm obrazovaniia Sotsiologiia obrazovaniia: teorii, issledovaniia, problem. Kazan, pp: 37.

[2] Voronina EV (2008), Innovatsionnyi proekt obrazovatelnogo uchrezhdeniia: opyt opisaniia innovatsionnykh proektov shkol dlia uchastiia v prioritetnom natsionalnom proekte “Obrazovanieâ€. Moscow, 5 za znaniya, 368 p.

[3] Lenin VI (1969), Imperializm kak vysshaia stadiia kapitalizma. Izdatelstvo politicheskoi literatury, Vol. 27, 387 p.

[4] Meshkov AA (1996), Osnovnye napravleniia issledovaniia innovatsii v amerikanskoi sotsiologii. Sotsiologicheskie issledovaniia, 5, pp: 117-128.

[5] Markovich DZ (1997), Obrazovanie kak resurs razvitiia. Obrazovanie: traditsiia i innovatsii v usloviiakh sotsialnykh peremen. Moscow, 198 p.

[6] Evreeva OA and Kochetkova LN (2016), Obrazovanie v kontekste sovremennogo sotsialnogo diskursa. Sotsialnaia politika i sotsiologiia, 1(114), pp: 91.

[7] Kuzmenko GN (2011), Mirovozzrencheskie osnovaniia sotsialnykh innovatsii. Sotsialnaia politika i sotsiologiia, 5(71), pp: 13-18.

[8] Shchedrovitskii P (1998), Gorizonty innovatsionnogo dvizheniia v sovremennom otechestvennom obrazovanii Innovatsionnoye dvizheniye v rossiyskom shkol'nom obrazovanii. Moscow, Parsifal, pp: 61-78.

[9] Bystrova LI and Filippenkova AS (2017), Obshchestvo znaniia kak globalnyi rubezh mirovoi tsivilizatsii. Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii “Krasnovskie chteniia 2015-2016â€. Ialta, 99 p.

[10] Akhmedova MG, Bystrova LI, Vasiukov RV, Kaluzhskaia EV, Koval TI, Kuzmenko GN, Lobazova OF, Medvedeva GP, Melikov IM, Otiutskii GP and Skorodumova OB (2016), Filosofskie problemy sotsialnogo upravleniia. Moscow, 137 p.

[11] Otiutskii GP (2014), Informatsionno-antropologicheskoe izmerenie postindustrialnogo obshchestva. SOTIS – sotsialnye tekhnologii, issledovaniia, 1, pp: 64-81.

[12] Rezhabek EI (1995), Chto takoe postindustrializm. Innovatsionnye podkhody v nauke. Rostov-on-Don, pp: 30-31.

[13] Santo B (1990), Innovatsiia kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiia. Moscow, 296 p.

[14] Parsons T (1994), Funktsionalnaia teoriia izmeneniia. Amerikanskaia sotsiologicheskaia mysl. Moscow, 466 p.

[15] Skorodumova OB (2014), Transformatsii sistemy obrazovaniia v usloviiakh perekhoda k obshchestvu znaniia. Sbornik Filosofiia otechestvennogo obrazovaniia: istoriia i sovremennost, pp: 68-71.

[16] Skorodumova OB (2016), Transformatsiia informatsionnogo obshchestva i potrebnosti obrazovaniia. Novaia nauka: Strategii i vektory razvitiia, 2-2(64), pp: 151-154.

[17] Iudina TN (2015), Integratsiia obrazovaniia i nauki kak effektivnaia osnova podgotovki sotsiologov dlia sotsialnoi sfery. Materialy Ivanovskikh chtenii, Issue 4, pp: 290-296.

[18] Zaitseva LA (2014), Filosofiia innovatsii: innovatsionnye tekhnologii – arkhitektory budushchego. Trudy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii “Innovatsionnye strategii razvitiia nauki tekhniki i obshchestva. Sotsialnaia innovatika – 2014â€. M.: VNIIgeosistem, pp: 32–36.

[19] Istrofilova OI (2014), Innovatsionnye protsessy v obrazovanii. Nizhnevartovsk, Izdatelstvo Nizhnevart. gos. un-ta, 133 p.

[20] Kochetkov VV and Kochetkova LN (2009), Istoki i perspektivy globalizatsii. Sotsialnaia politika i sotsiologiia, 3, pp: 290-305.

[21] Bazilevich VD (2006), Neortodoksalnaia teoriia I.A. Shumpetera. Istoriia ekonomicheskikh uchenii. Kiev, Znanie, 1300 p.

View Full Article:

How to Cite

A. Evreeva, O., & ., . (2018). Innovation in Education: Goals and Prospects. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.38), 163–166. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.24344
Received 2018-12-18
Accepted 2018-12-18
Published 2018-12-03