A Mathematical Blended Learning Model for University Students

Authors

  • Nuriya Miniyarovna Ahmerova
  • Alevtina Leontievna Fatykhova
  • Fanya Murzabayevna Suleymanova
  • Olga Nikolaevna Russu
  • Indira Irekovna Kokhanovskaya
  • . .

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.24315

Published:

2018-12-03

Keywords:

blended learning, quality of learning, quality of blended learning, mathematical model, optimization task.

Abstract

The article aims to develop a model for assessing the quality of blended learning for university students. Different viewpoints on blended learning and the quality of learning are summarized and systematized. A model and method for assessing the quality of blended learning are presented. Approaches are developed for obtaining estimates of the quality of learning based on a priori and a posteriori assessment methods.

 

 

 

References

[1] Clarc D, Blended Learning, Brighton, CEO Epic Group plc, (2003), 44 p.

[2] Ozerova GP, Lobodin PN, Ispolzovaniye modeli smeshannogo obucheniya dlya organizatsii uchebnogo protsessa v vuze (Implementing the Blended Learning Model into Higher Education),
Otkrytoye i distantsionnoye obrazovaniye, No. 3(63), (2016), pp: 11-19.

[3] Fomina AS, Smeshannoye obucheniye v vuze: institutsionalny, organizatsionno-tekhnologichesky i pedagogichesky aspekty (Blended Learning in Higher Education: Institutional, Organizational, Technological and Pedagogical Aspects), Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, No. 21, (2014), pp: 272-279.

[4] Bonk CJ & Graham CR (Eds.), The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, Pfeiffer, (2006), 624 p.

[5] Simonov VP, Otsenka kachestva v obrazovanii: Monografiya (Assessing the Quality of Education: A Monography). Moscow, (2007), 129 p.

View Full Article:

How to Cite

Miniyarovna Ahmerova, N., Leontievna Fatykhova, A., Murzabayevna Suleymanova, F., Nikolaevna Russu, O., Irekovna Kokhanovskaya, I., & ., . (2018). A Mathematical Blended Learning Model for University Students. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.38), 34–36. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.24315
Received 2018-12-18
Accepted 2018-12-18
Published 2018-12-03