Globalization and New Trends in Management – Europe Union Security Aspects

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  This article attempts to define what contemporary globalization is and present opportunities and threats this process generates. The purpose of this paper is also to show how dynamically the reality in Europe is changing and how new threats associated with economy, management and other processes.  The globalization processes of the economies worldwide and the dynamic development of trade and international cooperation create new conditions and threats, under which countries and social-political-economic organizations (e.g. EU) must operate.

  Experience over the last years has shown, that even the strongest supporters of openness to other values and culture, which are new for Europe, have revised their views, surprised by the scale of illegal immigrations and others EU security aspects.  

   


 • Keywords


  globalization, management, economy, European Union, social-political-economic, dysfunctional countries, UE security, illegal immigrations.

 • References


   [1] D. Kornacka, Globalizacja – implikacje dla przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe US, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, pp. 6-7.

   [2] B. Liberska, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE,Warszawa 2002, p. 17.

   [3] S. Bielański, T. Biernat, (eds.), Wokół problematyki integracji europejskiej, A. Marszałek, Toruń 1999, p. 148.

   [4] A. Zorska, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998,
   p. 13.

   [5] S. Ostry, Globalisation and Sovereignty, Montreal 1997, p. 45.

   [6] M. Wolf, Shaping Globalization, Finanse & Development, Sept. 2014, vol. 51, no 3.

   [7] A. Kłosowska, Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki, Kultura i Społeczeństwo, no 4., 1997, pp. 4 – 17.

   [8] P. Kotler, Marketing – analiza, planowanie, wdrazanie i kontrola, Gebethner i s-ka, , Warszawa 1994, pp. 155 – 157.

   [9] B. Skowron-Grabowska, Business Tendencies In Services within Supply Chain, Advanced Logistics Systems 2008, p.170-176.

   [10] A. Brzozowska, D. Bubel, A. Kalinichenko, L. Nekrasenko, Transformation of the agricultural financial system in the age of globalisation. Agric. Econ. – Czech, 2017, pp.548–558.

   [11] on example: R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wyd. CH Beck, Warszawa 2000; Pfohl H-Ch, Systemy logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 1998; Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

   [12] Ł. Popławski, M. Polak, Innovativeness in regional development: selected problems, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, vol. 19, ISS. 2/2011, p.107-115.

   [13] G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, p. 36.

   [14] Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998, p.128-132.

   [15] T. Jałowiec, The effectiveness of logistic in the armed forces, War Studies Uniwersity, Warszawa 2017, p. 89.

   [16] Y. Lacoste, Geopolityka Śródziemnomorza, Dialog, Warsaw 2010,
   p. 234.

   [17] S. B. Cohen, Geography of international Relations, Plymouth 2009,
   p. 393-420.

   [18] T. Zieliński, Powietrzny wymiar działań bojowyh w Libii (2011). Operacja Odyssey Dawn I Unified Protector, SILVA RERUM, Poznań 2014, p. 10-17.


 

View

Download

Article ID: 12916
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i2.28.12916
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.