The human capital theory as the basis for development of integrated reporting

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The article presents the method of preparing a report on the level of payment of human capital of the employees in the light of the concept of integrated reporting. For this purpose, an original model of measuring the value of human capital of employees and the method of determin-ing the size of remuneration were introduced.

   

    • Keywords


  Human Capital; Integrated Reporting; Economic Constant; Fixed Wage; Premium Wage.

 • References


   [1] Blesener S., 2011, Connecting the dots, “Communication World”, September-October.

   [2] Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ss. 5-24.

   [3] Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

   [4] Dobija M., 2009, Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy, Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 107-129

   [5] Dobija M. (red), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

   [6] Dobija M., 2015, Laborism. The economics driven by labor, Modern Economy, vol. 6, s. 578-594. https://doi.org/10.4236/me.2015.65056.

   [7] Dobija М., Renkas J., 2011, Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii, Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011), s. 179-188.

   [8] Druckman P., Fries J., 2010, Integrated reporting: the future of corporate reporting? [in:] R.G. Eccles, B. Cheng, D. Saltzman (eds.), The Landscape of Integrated Reporting. Reflections and Next Steps, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts.

   [9] Eccles R.G., Armbrester K., 2011, Integrated reporting in the cloud, “IESE Insight”, first quarter, issue 8.

   [10] Eccles R.G., Krzus M.P., 2010, Integrated reporting for a sustainable strategy, “Financial Executive”, March.

   [11] Holda A., Renkas J., 2014, Czelowieczeskij kapital i finansowaja otczotnost, Visnyk ChDU, Serija Ekonomiczni nauky, №6/2014, Cherson.

   [12] Holda A., Renkas J., 2015, Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement, Actual Problems of Economics: Scientific Economic Journal, no. 12 (174), Kiev, s. 302-311.

   [13] Holda A., Renkas J., 2016, Labour productivity and exchange rate in Ukrainian economy, Actual Problems of Economics: Scientific Economic Journal, no. 2 (176), Kiev. s. 337-347.

   [14] IIRC, 2011, Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century, http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf, dostęp: 20.02.2012.

   [15] Kobiela-Pionier K., 2012, Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 66, nr 122, s. 75-85.

   [16] Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 752, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

   [17] Kozioł W., 2010, Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt Nr16, M.G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

   [18] KPMG, 2011, Integrated Reporting. Performance Insight through Better Business Reporting, issue 1, London.

   [19] Kurek B., 2004, Culture Creating Function of Accounting, [w:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Cracow University of Economics.

   [20] Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA, [w:] I. Górowski (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw, ss. 375-392.

   [21] Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Monografie: Prace Doktorskie Nr 10, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

   [22] Renkas J., 2011, Rozmir ekonomicznoji staloji potencijnogo zrostu ta wstanowlennia za ii dopomogoju minimalnoji zarobitnoji platy dla Ukrainy. Problemy teorii ta metodologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miżnarodnyj zbirnyk naukowych prac, Wypusk 2(20), s. 406-413.

   [23] Renkas J., 2012a, An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory, [w:] Malina A. , Oczkowska R., Rojek T. (ed.), Knowledge – Economy – Society. Dilemmas of the contemporary management, Cracow University of Economics, Cracow, s. 81-86.

   [24] Renkas J., 2012b, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Zeszyt 24, s. 180-191.

   [25] Renkas J., 2014, The human capital theory as a basis for the development of financial reporting. W: Knowledge – Economy – Society. Managing Organizations: Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. – Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, s. 343-352.

   [26] Renkas J., 2015, The Prospects of the Creation of Economic Unions in the Context of the Labour Productivity of the National Economies. W: Knowledge – Economy – Society. Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, s. 29-39.

   [27] Renkas J., 2016a, Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń (Economics of Labor: Theory of Fair Remuneration), Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Issue 439, pp. 284-301. https://doi.org/10.15611/pn.2016.439.25.

   [28] Renkas J., 2016b, Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 47(3), s. 466-480, https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.

   [29] Stańdo-Górowska H., 2014, Oczekiwania płacowe studentów, a model kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, red. A. Pocztowski, nr 4(928), s. 51-59. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0404.

   [30] Verschoor C., 2011, Should sustainability reporting be integrated?, “Strategic Finance”, December.

   [31] Wójcik-Jurkiewicz M., 2011, Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668 (41), s. 321-329.

   [32] Wójcik-Jurkiewicz M., 2017, Role of CSR Reporting. Evidence from Poland, Theoretical Journal of Accounting, Vol. 94, No. 150, pp. 173-188, https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5001.

   [33] www1: http://integratedreporting.org (access: 2019-11-21).

   [34] www2: https://rachunkowosc.com.pl/zintegrowane_raportowanie (access: 2018-05-21).

 • The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

  If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

  Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.

 

View

Download

Article ID: 30726
 
DOI: 10.14419/jsc.v2i2.30726
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.