The central bank and its role in shaping and managing the monetary policy of the state

 • Authors

  • Daria Lucha Cracow University Of Economics
  2020-09-02
  https://doi.org/10.14419/je.v3i2.30797
 • Capital, Labor, Money, Central Bank, Labor Productivity, Equation of Exchange, Budget Deficit.
 • The article presents the role of the central bank in shaping and managing the monetary policy of the country. The central bank plays a special role in the state. It is an institution that is important for the country's economy. It is responsible for conducting monetary and exchange rate policy in the state. The central bank has a fundamental influence on the level of stability of the banking system of a given country and has a monopoly in the scope of central money emission, which is necessary for proper functioning of commercial banks.

   

   

   
 • References

  1. [1] Borodo A., Bank centralny a budżet państwa - wybrane aspekty prawne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 3/2015. https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.019.

   [2] Renkas J., Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 57, Kraków 2019. https://doi.org/10.15584/nsawg.2019.1.29.

   [3] Dobija M., B. Kurek, Towards Scientific Economics, Cracow University of Economics, Krakow 2013, nr 4, s. 299.

   [4] Dobija M., The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency, Modern Economy, Kraków 2014, nr 5, s. 292. https://doi.org/10.4236/me.2014.54029.

   [5] Renkas J., Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 30, Kraków 2013, s. 156.

   [6] Dobija M., Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

   [7] Dobija M., Abstract nature of money and the modern equation of exchange, Modern Economy 2011, nr 2. https://doi.org/10.4236/me.2011.22019.

   [8] Rushkoff D., Open Source Currency, what is your dangerous idea, Edge Foundation, 2006, Inc. Polish edition, 2008, Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, ed. J. Brockman, Smak Słowa, Sopot 2008.

   [9] Dobija M., Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 54, Kraków 2018. https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.4.

 • Downloads

 • How to Cite

  Lucha, D. (2020). The central bank and its role in shaping and managing the monetary policy of the state. SPC Journal of Education, 3(2), 71-78. https://doi.org/10.14419/je.v3i2.30797