Minimum wage - a necessity or a superfluous thing?

 • Authors

  • Christopher Borkowski Cracow University of Economics
  2017-12-27
  https://doi.org/10.14419/ijaes.v6i1.8679
 • Minimum Wage, Fair Wage, Work, Human Capital, Social Stratification.
 • The article moves the issue of the minimum wage, its significance and the meaning of existence on the social level. There have been discussions over the issue over the years, with many supporters of the minimum wage as well as its opponents. The subject can be considered in many respects - macroeconomic, microeconomic, financial, but primarily social. The author presents, what impact has the existence of a minimum wage on a man, especially a young man who has just finished education and answers the questions: whether the discrepancies in earnings are a normal thing? Whether the minimum wage can affect the reduction of social stratification in earnings? It also shows the concept of fair wage and using modern methods of measuring human capital shows that it is possible to calculate the level of minimum wage for pay. In the next section, it compiles the calculated minimum wage levels in each country, together with the minimum wage that is in effect. By analyzing all the possibilities, the author concludes that the existence of a minimum wage is essential for the proper functioning of society as well as for the economy of a whole. However, it is a prerequisite to set it at the right level, not too low and not too high, which in theory is feasible, but in reality, practically impossible, but still cannot stop efforts and constantly update the value of the minimum wage to be as close as possible to the optimal value.

 • References

  1. [1] Allegreto S., Dube A., Reich M. (2011). Do minimum wages really reduce teen employment? Accounting for heterogeneity and selectivity in state panel, Industrial Relations-Journal of Economy and Society, no. 2, p. 205-240.

   [2] Baranowska-Rataj, A., & Magda, I. (2015). The impact of the minimum wage on job separations and working hours among young people in Poland, Institute of Statistics and Demography of Warsaw School of Economics Working Paper no. 45.

   [3] Begg D., Fischer S., Dornbusch R., (1993), Ekonomia, PWE, Warszawa.

   [4] Boeri T., (2011). Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.

   [5] Cieślak I., Dobija M. (2007). Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. https://www.doi.org/10.4236/me.2013.44033.

   [6] Dobija D. (2003). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

   [7] Dobija M., Kurek B. (2013), Towards Scientific Economics, Modern Economy, vol. 4, no. 4, s. 293-304, https://doi.org/10.4236/me.2013.44033.

   [8] Fic M. (2010). Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym†, vol. 13, nr 1, p. 201-211.

   [9] Kamińska A., Lewandowski P. (2015). The effects of minimum wage on a labour market with high temporary employment, IBS Working Paper 07/2015.

   [10] Kozioł W. (2010), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, z. nr 16, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

   [11] Kulisa B., Sierpińska M. (2016). Wzrost gospodarczy a płaca minimalna w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82) część 1, p. 759-768.

   [12] Majchrowska, A., Źółkiewski Z. (2012). The impact of minimum wage on employment in Poland. Investigaciones Regionales 24, p. 211-239.

   [13] Phelps E.S. (2013). PÅ‚aca za pracÄ™, Kurhaus, Warszawa.

   [14] Renkas J. (2016). Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 439, p. 284-301. https://www.doi.org/10.15611/pn.2016.439.25.

   [15] Renkas J. (2012). Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 24, p. 280-291.

   [16] Renkas J. (2016). Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 47, p. 466-480.

   [17] Ruzik, A. (2007). Minimalne wynagrodzenie - analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce. Polityka Społeczna 1/2007, p. 5-9.

   [18] Smith A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London: W. Strahan. https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00043218.

   [19] Stankiewicz W. (2006). Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p.73-89.

   [20] Stawarczyk F.M. (2014). Płaca minimalna a zatrudnienie – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 347, p. 409-418.

   [21] WiÅ›niewski J. (2006). ,,Emigrować i wracaćâ€. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004, Warszawa.

   [22] Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html?pdf=1.

   [23] Retrieved from: http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/HR17-Ch1.pdf.

 • Downloads

 • How to Cite

  Borkowski, C. (2017). Minimum wage - a necessity or a superfluous thing?. International Journal of Accounting and Economics Studies, 6(1), 25-28. https://doi.org/10.14419/ijaes.v6i1.8679