Financial and non-financial forms of employ-ee motivation - theoretical approach

 • Authors

  • Dorota Gaudyn Cracow University of Economics
  2018-01-04
  https://doi.org/10.14419/ijaes.v6i1.8650
 • Management, Motivation, Organization, Salary.
 • The article attempts to explain the essence and the growing importance of motivation in modern economic conditions. This subject is still current and evolving, despite the fact that many publications presenting motivational concepts have emerged. Each company should identify the needs of its employees. The article presents the theoretical basis of financial and non-financial forms of employee motivation.

 • References

  1. [1] Adamik A., Nowicki M. (2012), Metody i narzędzia motywowania personelu. [w:] Podstawy zarządzania. (red.) Zakrzewska-Bielawska A., Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 360-392.

   [2] Bartkowiak G. (2006), Psychologia zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 126.

   [3] Borkowska S. (2004), Motywować skutecznie. Warszawa: IPiSS.

   [4] Forsyth P. (2001), Jak motywować ludzi. Gliwice: Heloin, s. 64.

   [5] Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie pracowników: systemy, techniki, praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.234.

   [6] Juchnowicz M. (2000), Motywowanie w toku pracy: Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja kierowanie, ekonomika. pod. red. Sajkiewicz A., Warszawa: Poltext, s. 211.

   [7] Kodeks Pracy. art. 77 –93 (tekst jednolity) (Dz.U.1998.21.94).

   [8] Kodeks Pracy. (tekst jednolity) (Dz. U. z 2.06.1996, nr 24, poz. 110).

   [9] Kopertyńska M. W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

   [10] Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: PWN.

   [11] Koźmiński A. K. (2002), Zarządzanie teoria i praktyka. Warszawa: PWN, s. 56.

   [12] Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2010), Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Warszawa: Difin, s.7.

   [13] Moczydłowska J. M. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.

   [14] Oleksyn T. (2006), Wynagradzanie efektywne – przegląd problemów. w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. red. Borkowska S., Warszawa: IPiSS, s. 149.

   [15] Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie : organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

   [16] Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Oficyna Wydawnicza Antykwa, s. 143.

   [17] Renkas J., (2016), Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 439, s. 284-301.

   [18] Zbiegień-Maciąg L. (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, s. 122-123.

 • Downloads

 • How to Cite

  Gaudyn, D. (2018). Financial and non-financial forms of employ-ee motivation - theoretical approach. International Journal of Accounting and Economics Studies, 6(1), 33-35. https://doi.org/10.14419/ijaes.v6i1.8650