Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland

Authors

  • Piotr Wójtowicz Cracow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i2.5258

Published:

2015-10-06

Keywords:

Analysts Forecasts, Earnings Management, Earnings Surprise, Emerging Economy, Warsaw Stock Exchange.

Abstract

Earnings management in Polish listed companies was the subject of only several studies, mainly theoretical, but none of them is related to earnings management to meet analysts’ expectations. The aim of the paper is to detect any signals of earnings management to achieve zero or small positive earnings surprises. The sample comprises 609 observations from years 2012-2014 related to medium size companies listed at Warsaw Stock Exchange. Distribution of scaled annual earnings surprise (difference between realized and forecasted earnings scaled by beginning total assets) is analyzed. It contains unusually high frequency of small positive surprises. If the module of earnings surprise is small it is more probable that the real value was higher than the forecast - meeting or beating the forecast, so small positive earnings surprises are more probable than negative. If the module of earnings surprise is high it is more probable that the forecast of income was higher than the real value - neither meeting nor beating the forecast. Results are not sensitive to the choice of earnings surprise metric.

References

[1] Arya A, Glover J & Sunder S (1998) Earnings Management and the Revelation Principle. Review of Accounting Studies 3, Iss. 1, 7-34. http://dx.doi.org/10.1023/A:1009631714430.

[2] Arya A, Glover J & Sunder S (2003) Are Unmanaged Earnings Always Better for Shareholders? Accounting Horizons 17, Supplement, 111-116. http://dx.doi.org/10.2308/acch.2003.17.s-1.111.

[3] Bartov E, Givoly D & Hayn C (2002) the Rewards to Meeting or Beating Earnings Expectations. Journal of Accounting and Economics 33, Iss. 2, 173-204. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(02)00045-9.

[4] Bober P (2012) Kreatywna księgowość a ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 262, 93-102.

[5] Burchart R & Lelusz H (2014) Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 77 (133), 51−64.

[6] Burgstahler DC & Dichev I (1997) Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. Journal of Accounting and Economics 24, Iss. 1, 99-126. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(97)00017-7.

[7] Burgstahler DC & Eames MJ (2003) Earnings Management to Avoid Losses and Earnings Decreases: Are Analysts Fooled? Contemporary Accounting Research 20, Iss. 2, 253-294. http://dx.doi.org/10.1506/BXXP-RGTD-H0PM-9XAL.

[8] Burgstahler DC & Eames MJ (2006) Management of Earnings and Analysts' Forecasts to Achieve Zero and Small Positive Earnings Surprises. Journal of Business Finance & Accounting 33, Iss. 5-6, 633-652. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.00630.x.

[9] Burgstahler DC, Hail L & Leuz Ch (2006) The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms. The Accounting Review 81, Iss. 5, 983-1016. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2006.81.5.983.

[10] Callao S, Jarne J & Wróblewski D (2014a) Debates and Studies on Earnings Management: a Geographical Perspective. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 75 (131), 145−169, http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1098803.

[11] Callao S, Jarne J & Wróblewski D (2014b) the Development of Earnings Management Research. A Review of Literature from Three Different Perspectives. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 79 (135), 135-177, http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1133395.

[12] Degeorge F, Patel J & Zeckhauser R (1999) Earnings Manipulation to Exceed Thresholds. Journal of Business 72, 1-33. http://dx.doi.org/10.1086/209601.

[13] Durtschi C & Easton P (2005) Earnings Management? The Shapes of the Frequency Distributions of Earnings Metrics Are Not Evidence Ipso Facto. Journal of Accounting Research 43, Iss. 4, 557-592, http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-679X.2005.00182.x.

[14] Durtschi C & Easton P (2009) Earnings Management? Erroneous Inferences Based on Earnings Frequency Distributions. Journal of Accounting Research 47, Iss. 5, 1249-1281, http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-679X.2009.00347.x.

[15] Flądrowska E & Pawłowska-Tyszko J (2010) Wykorzystanie rachunkowości agresywnej przez menedżerów i jej konsekwencje dla wierzycieli na przykładzie spółki handlowej branży rolnej – analiza przypadku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 58 (114), 99-110.

[16] Frank MM & Rego SO (2006) Do Managers Use the Valuation Allowance Account to Manage Earnings around Certain Earnings Targets? The Journal of the American Taxation Association 28, Iss. 1, 43-65. http://dx.doi.org/10.2308/jata.2006.28.1.43.

[17] Grabiński K (2010) Zarządzanie zyskami jako jeden z kierunków rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 56 (112), 71-82.

[18] Grabiński K, Kędzior M & Krasodomska J (2014) Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych. Difin, Warszawa.

[19] Graham JR, Harvey CR & Rajgopal S (2005) the Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics 40, Iss. 1-3, 3-73, http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002.

[20] Habib A & Hansen J (2008) Target Shooting: Review of Earnings Management around Earnings Benchmarks. Journal of Accounting Literature 27, 25-70.

[21] http://finanse.wp.pl/gielda-prognozy.html?ticaid=114206. Accessed January 31, 2015.

[22] http://www.gpw.pl/historia_en. Accessed March 23, 2015.

[23] http://www.inwestinfo.pl/rekomendacje-i-prognozy/prognozy/. Accessed January 31, 2015.

[24] http://www.rynek.pekao.com.pl/news/narzedzia/prognozy. Accessed January 30, 2015.

[25] Jackowicz K & Kozłowski L (2010) Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności. Master of Business Administration 5 (114), 25–45.

[26] Jackowicz K & Kuryłek W (2005) Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej 64, 63-84.

[27] Jaruga A & Bailey D (1998) Poland. In European Accounting Guide (Alexander D & Archer S eds.), Aspen Publishers, New York, 25.01-25.36.

[28] Jaruga A & Schroeder M (2003) Poland. In European Accounting Guide (Alexander D & Archer S eds.), Harcourt Brace Professional Publishing, San Diego, New York, Chicago, London, 1564-1595.

[29] Jorgensen B, Lee YG & Rock S (2014) The Shapes of Scaled Earnings Histograms Are Not Due to Scaling and Sample Selection: Evidence from Distributions of Reported Earnings per Share. Contemporary Accounting Research 31, Iss. 2, 498–521, http://dx.doi.org/10.1111/1911-3846.12020.

[30] Kasznik R & McNichols M (2002) Does Meeting Earnings Expectations Matter? Evidence from Analyst Forecast Revisions and Share Prices. Journal of Accounting Research 40, Iss. 3, 727-759. http://dx.doi.org/10.1111/1475-679X.00069.

[31] Kinney W, Burgstahler D & Martin R (2002) Earnings Surprise "Materiality" as Measured by Stock Returns. Journal of Accounting Research 40, Iss. 5, 1297-1329. http://dx.doi.org/10.1111/1475-679X.t01-1-00055.

[32] Kothari S (2001) Capital Markets Research in Accounting. Journal of Accounting and Economics 31, Iss. 1-3, 105-231. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00030-1.

[33] Kuzior A (2011) Wycena operacyjnych aktywów trwałych a możliwości kształtowania zysków bilansowych w jednostkach stosujących MSSF. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 41, 175-187.

[34] Kuzior A (2012) Zarządzanie zyskami bilansowymi przez wycenę wybranych elementów kapitału obrotowego. In Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej (Sojak S ed.), Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń, 337-352.

[35] Leuz C, Nanda D & Wysocki P (2003) Earnings Management and Investor Protection: an International Comparison. Journal of Financial Economics 69, Iss. 3, 505–527.

[36] Lopez T & Rees L (2002) The Effect of Beating and Missing Analysts' Forecasts in the Information Content of Unexpected Earnings. Journal of Accounting, Auditing & Finance 17, Iss. 2, 155-184.

[37] Maruszewska E (2011) Polityka rachunkowości czy zarządzanie zyskami – artykuł dyskusyjny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 41, 211-220.

[38] Michalak J, Waniak-Michalak H & Czajor P (2012) Impact of Mandatory IFRS Implementation on Earnings Quality. Evidence from the Warsaw Stock Exchange. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 68 (124), 63–82.

[39] Phillips J, Pincus M & Rego SO (2003) Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. The Accounting Review 78, Iss. 2, 491-521. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2003.78.2.491.

[40] Phillips J, Pincus M, Rego SO & Wan H (2004) Decomposing Changes in Deferred Tax Assets and Liabilities to Isolate Earnings Management Activities. The Journal of the American Taxation Association 26, 43-66. http://dx.doi.org/10.2308/jata.2004.26.s-1.43.

[41] Piosik A (2011) Metodyka określania nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto w analizie kształtowania wyników finansowych. In Rachunkowość a controlling (Nowak E & Nieplowicz M eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 479-492.

[42] Piosik A (ed.) (2013), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. C.H. Beck, Warszawa.

[43] Piosik A & Rówińska M (2010) Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 55 (111), 139-166.

[44] Prusak B (2003) Zniekształcenie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstw wskutek agresywnej księgowości. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Iss. 2, 151–160.

[45] Rees L & Sivaramakrishnan K (2007) The Effect of Meeting or Beating Revenue Forecasts on the Association between Quarterly Returns and Earnings Forecast Errors. Contemporary Accounting Research 24, Iss. 1, 259-290. http://dx.doi.org/10.1506/G767-1674-5686-5375.

[46] Skinner DJ & Sloan RG (2002) Earnings Surprises, Growth Expectations, and Stock Returns or Don't Let an Earnings Torpedo Sink Your Portfolio. Review of Accounting Studies 7, Iss. 2-3, 289-312. http://dx.doi.org/10.1023/A:1020294523516.

[47] Stochniałek-Mulas K & Fita K (2011) Sprawozdania finansowe w krzywym zwierciadle. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 64 (120), 129-140.

[48] Sunder S (2010) Adverse Effects of Accounting Uniformity on Practice, Education, and Research. Journal of Accounting and Public Policy 29, Iss. 2, 99–114. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.011.

[49] Wiatr M (2008) Bilans na miarę XXI wieku – w kierunku sprawozdawczości kreatywnej czy doktryn bilansowych – artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 42 (98), 369-382.

[50] Wójtowicz P (2005) O malowaniu zysków na polskim rynku kapitałowym. In Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (Micherda B ed.), Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 703-712.

[51] Wójtowicz P (2007a) Wpływ rewizji finansowej na kształtowanie zysków w celu unikania ujawniania strat. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 36 (92), 130-146.

[52] Wójtowicz P (2007b) Kształtowanie zysków w celu unikania strat w spółkach niepublicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 38 (94), 249-264.

[53] Wójtowicz P (2010) Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

[54] Wójtowicz P (2012) Próba identyfikacji czynników determinujących kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania małych strat w spółkach publicznych w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 65 (121), 111-130.

View Full Article: