Virtualization of information as the direction of development of accounting support systems. Empirical evidence from Poland

Authors

  • Kinga Bauer Cracow University of Economics
  • MichaÅ‚ Baran Jagiellonian University in Cracow

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i2.5194

Published:

2015-09-15

Keywords:

Accounting, Bookkeeping, Information Management, Information Science, Virtualization.

Abstract

A significant trend observed recently in shaping the communication condition between economic entities, and the authorities is the growing virtualization of information circulation. The aim of this article is to examine the attitudes and expectations of specialists (employees of accounting offices) towards the process. Opinions of the specialists and accounting community members were collected as part of a survey, in which the respondents came from the southern Polish territory. This location was chosen due to a particularly high rate of change to the location, which in turn made the respondents more sensitive to the issue. 114 interviews had been collected, which were then subjected to statistical analysis. The outcome, in the most general terms, indicates a generally positive attitude of the respondents towards the occurring phenomenon.

References

[1] Alford A, Jones J, Leftwich R., Zmijewski M (1993) the relative informativeness of accounting disclosures in different countries. Journal of Accounting Research, 183-223. http://dx.doi.org/10.2307/2491170.

[2] Baran M (2008) Informacja z perspektywy nauki organizacji i zarządzania. [in:] (Kiełtyka L ed.) Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Warszawa: DIFIN, pp. 211-217.

[3] Bauer K (2009) Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

[4] Budzanowska-Drzewiecka M (2012) E-consumer Behaviour as the Basis for Promotional Activities on the Internet In Management Dilemmas in the Information Technology Era (Sołek C ed.), Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, pp. 130-141.

[5] Bushman RM, Smith AJ (2001) financial accounting information and corporate governance. Journal of accounting and Economics, 32(1), 237-333 http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00027-1.

[6] Bushman RM., Piotroski JD (2006) financial reporting incentives for conservative accounting: The influence of legal and political institutions. Journal of Accounting and Economics, 42(1), 107-148 http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.10.005.

[7] Buthelezi M, Adigun MO, Ekabua OO, & Iyilade J (2008) Accounting, Pricing and Charging Service Models for a GUISET Grid-Based Service Provisioning Environment. In CSREA EEE, pp. 350-355.

[8] Chen CJ, Chen S, Su X (2001) is accounting information value-relevant in the emerging Chinese stock market? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 10(1), 1-22. http://dx.doi.org/10.1016/S1061-9518(01)00033-7.

[9] Chojnacka A (2007) Organizacja obiegu dokumentów księgowych a operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1150, Informatyka Ekonomiczna 10, 297-305.

[10] Chomiak–Orsa I (2007) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doskonaleniu procesów controllingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1150, Informatyka Ekonomiczna 10, 95-104.

[11] Dziekoński K (2011) Projekty w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach, Ekonomia i Zarządzanie 3 (4), 125-134.

[12] Dziembek D, Stępniak C (2003) Możliwości zastosowania wirtualnego outsourcingu w małych przedsiębiorstwach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 167, 359-372.

[13] Gierusz J (2015) Dylematy harmonizacji rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (82), 19-38 (DOI: 10.5604/16414381.1155807).

[14] Jiang M, Novales CDC, Mathieu G, Casson J, Rogers W, & Gordon J (2011) an apel tool based cpu usage accounting infrastructure for large scale computing grids. In Data Driven e-Science, Springer New York, pp. 175-186. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8014-4_14.

[15] Kelly K (1999) New rules for the new economy, Penguin.

[16] Krasodomska J (2010) Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (55), 119-138.

[17] Åasak P (2009) WpÅ‚yw asymetrii informacji na finansowanie przedsiÄ™biorstw krajów wschodzÄ…cych w dobie globalnego kryzysu - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Wyższej SzkoÅ‚y ZarzÄ…dzania i Finansów we WrocÅ‚awiu, WrocÅ‚aw.

[18] Leuz C, Wüstemann J (2003) the role of accounting in the German financial system, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=427000 (accessed 10 July 2015).

[19] Lipińska A (2012) Knowledge Management of Companies in the information Society. Theory and Practice In Management Dilemmas in the Information Technology Era (Sołek C ed.), Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.

[20] Matejun M (2010) Outsourcing rachunkowoÅ›ci i doradztwa podatkowego w sektorze MÅšP–implikacje dla urzÄ™dników skarbowych. In Problemy i wyzwania w zarzÄ…dzaniu organizacjami publicznymi (Adamik A, Matejun M, Zakrzewska-Bielawska A ed.). Wydawnictwo Politechniki Åódzkiej, Åódź, pp. 276-299.

[21] Micherda B, Świetla K (2014) Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych. Difin.Warszawa.

[22] Okoń-Horodyńska E, Wisła R, Sierotowicz T (2013) Leading Trends of the Information Society Technology Development, Transformation in Business & Economics, vol. 12, no 2B (29B).

[23] Parsons LM (2003) Is accounting information from nonprofit organizations useful to donors? A review of charitable giving and value-relevance. Journal of Accounting Literature, 22, 104-129.

[24] Reetz J, Soddemann T, Heupers B, & Wolfrat J (2007) Accounting Facilities in the European Supercomputing Grid DEISA. In German e-Science Conference. Available at: http://www.ges2007.de (accessed 10 July 2015).

[25] Rokita S, Kaszuba-Perz A (2012) Determinants of construction of information system which supports management of innovations, in e-Finanse, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, vol. 8, pp.53-63.

[26] Sawicki K (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (71), 211-226. http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1061657.

[27] Sierotowicz T (2013) Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego, Zarządzanie i Finanse, nr 1, vol. 4.

[28] Strojny J, Żmuda M (2005) Wybrane determinanty kształtujące potencjał marketingowy i internetowy, In Internet a zarządzanie marketingowe (Ślusarczyk S, Góra R, Strojny J ed.), WSzIiZ, Rzeszów, pp. 125-156.

[29] Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze.

[30] Świetla K (2014) Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

[31] Szymczyk-Madej K (2014) Budowa i funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości-porównanie wyników badań z lat 2005 i 2014. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 344 Rachunkowość a controlling. 520-530. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.48.

[32] Tadeusiewicz R (2002) Społeczność Internetu. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa.

[33] Urbanowska-Sojkin E, Banaszyk P (2009) Ewolucja przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji gospodarki po 1989 roku. Ruch prawniczy, socjologiczny i ekonomiczny, LXXI, 2, 321-346.

[34] Waldburger M, Göhner M, Reiser, H, Rodosek GD & Stiller B (2009) Evaluation of an Accounting Model for Dynamic Virtual Organizations. Journal of Grid Computing, 7(2), 181-204 http://dx.doi.org/10.1007/s10723-008-9109-9.

View Full Article: