Determining fair remuneration based on human capital theory

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The text of Determining fair remuneration based on human capital theory contains useful informations about measurability human capital that can be used for personal use in any case of employment in any country. the text contains the essence of fair remuneration, the formulas needed to create it, and 2 examples of their application.

   


 • Keywords


  Remuneration; Fair; Human; Capital; Costs.

 • References


   [1] Cieślak I., Dobija M. (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe, nr 735, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ss. 5-24.

   [2] Dobija M. (2011), Abstract nature of money and the modern equation of exchange, Modern Economy, vol. 2, s. 142-152, https://doi.org/10.4236/me.2011.22019.

   [3] Dobija M. (2015), Laborism. The economics driven by labor, Modern Economy, vol. 6, no. ??s. 578-594. https://doi.org/10.4236/me.2015.65056.

   [4] Dobija M., Kurek B. 2013), Towards Scientific Economics, Modern Economy, vol. 4, no. 4, s. 293-304. https://doi.org/10.4236/me.2013.44033.

   [5] Kozioł W. (2010a), Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji (rozprawa doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

   [6] Kozioł W. (2010b), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 16, s. 280-290.

   [7] Renkas J. (2017), Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 341, s. 300-315.

   [8] Renkas J. (2013), Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 29-42. https://doi.org/10.15678/AOC.2013.0902.

   [9] Renkas J. (2016a), Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyt 439, s. 284-301. https://doi.org/10.15611/pn.2016.439.25.

   [10] Renkas J. (2016b), Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 47(3), s. 466-480, https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.

   [11] Stańdo-Górowska H. (2014), Oczekiwania płacowe studentów, a model kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, red. A. Pocztowski, nr 4(928), s. 51-59. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0404.


 

View

Download

Article ID: 30441
 
DOI: 10.14419/ijaes.v8i1.30441
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.