A. Karimi, N., IIESM, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia