Viswanathan, Bharathan, Ras Al Khaimah Women’s College, HCT, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates