A flat-rate income tax on revenue recorded as an effective form of taxation on the economic activities of individuals

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The article presents an analysis of the form of income taxation in Poland which is a lump sum recorded in terms of its conduct, as well as the construction of this variant of settlement with the tax office. The types of taxation on the basis of personal income tax have been men-tioned, which begins the criteria and restrictions that the income tax payer must meet in order to be able to settle with the chosen form. The example company, its analysis and example of settlement by means of a recorded lump sum of this particular enterprise was given.

   

   


 • Keywords


  Income Tax; Types of Taxation; Criteria and Restrictions of Income Tax.

 • References


   [1] L. Różańska (red.), Paweł Felis, Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012

   [2] P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000

   [3] L. Bylicki, Polski system podatkowy – zagadnienia ogólne, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXIII, Płock 2016

   [4] B. Padurek, Małgorzata Szpleter, Pracownia ekonomiczna, Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław 2014

   [5] A. Kaźmierski, B. Wawrzyńczak-Jędryka (red.), Meritum podatki 2019, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2019

   [6] N. Gajl, Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

   [7] E. Fonkowicz (red.), Piotr Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007

   [8] M. Weralski, Współczesne systemy podatkowe, Warszawa 1978

   [9] K. Tkocz-Wolny, Ewidencje podatkowe przy zryczałtowanych formach opodatkowania [w:] Rachunkowość małych przedsiębiorstw, pod redakcją J. Pfaff, Katowice 2014 Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego,

   [10] M. Anna Makuch, Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

   [11] A. Holda, J. Renkas, 2016, Labour productivity and exchange rate in Ukrainian economy, Actual Problems of Economics: Scientific Economic Journal, no. 2 (176), Kiev. – p. 337-347.

   [12] J. Renkas, 2012, An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory. In: A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek (ed.), Knowledge – Economy – Society. Dilemmas of the contemporary management, Foundation of the Cracow Uniwersity of Economics, Cracow, p. 81-86.

   [13] J. Renkas, 2014, Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: w kierunku zintegrowanego rozwoju, Zeszyt 38, Rzeszów, s. 308-316.

   [14] M.A. Makuch, Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin.

   [15] J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

   [16] B. Padurek, Ryczałt, Karta Podatkowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław 2013.

   [17] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21, 52, 52a i 52c.

   [18] Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. Dz. U. 2017, poz. 2157 ze zm.

   [19] M. Sosnowski, Sprawność fiskalna podatków dochodowych http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz1-43.pdf (dostęp: 01.11.2019). https://doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-04.

   [20] Administracja Podatkowa, http://pobierz.grodzisk.pl/www/formy_opodatkowania.pdf (dostęp 03.11.2019).

   [21] A. Nasiłowska, Przychód i dochód to nie to samo https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/przychody-i-dochod/253282,Przychod-i-dochod-to-nie-to-samo.html (dostęp 04.11.2019).

   [22] https://www.e-pity.pl/skala-podatkowa/ (dostęp 01.03.2020).

 • The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

  If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

  Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.

 

View

Download

Article ID: 30771
 
DOI: 10.14419/je.v3i1.30771
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.