Creative accounting - innovation or fraud?

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The aim of this article is presentation of typical issues that concern definition and interpretation of the nature of creative accounting, and also difficulties faced with differentiation between creative accounting and book-keeping fraud. Historical and contemporary views as well as own interpretation of creative accounting have been proposed.

   


 • Keywords


  Accounting; Aggressive; Creative; Fraud; Innovation.

 • References


   [1] Dziadek K. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania: Problemy definicyjne polityki rachunkowości wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2011, str. 13-17.

   [2] Gut P. Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, str. 11.

   [3] Hołda A. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 87 „Percepcja pojęcia rachunkowości kreatywnej przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce”, wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 2016, str. 45-46 [8] Maćkowiak E. Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855 „Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna- próba poprawy wyniku jednostki gospodarczej” wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, str. 144-146.

   [4] Lakis V., Masiulevičius A. Rachunkowość kreatywna: strategie pozytywne i negatywne wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2018, str. 46-47.

   [5] Micherda B. Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne wyd. PWN, Warszawa 2006, str. 18-19.

   [6] Padurek B. Zasady rachunkowości część I, wyd. Bożena Padurek, Wrocław 2012, str. 3-4.

   [7] Renkas J. Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyt 439, Wrocław 2016, str. 284-286.

   [8] Renkas J. The tandem of „capital-work” as the basis for labour economics International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol 5, No 1 (2017) https://doi.org/10.14419/ijaes.v5i1.7195.

   [9] Schmandt- Bessera D. When Writting Met Art: From Symbol to Story, Uniwersity of Texas Press, Austin 2007, str. 2-4.

   [10] Staszel A. Zeszyty Naukowe, Historia rachunkowości- jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, str. 128-129 https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0108.

   [11] Śnieżek E. Kreatywna i agresywna rachunkowość wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.

   [12] Tokarski M. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu: Księgowośc kreatywna a fałszowanie sprawozdań finansowych, wyd. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacyji Narodowej w Krakowie, Kraków 2008, str. 282-283.

   [13] Walińska E., Meritum rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, str. 22-25.

 • The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

  If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

  Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.

 

View

Download

Article ID: 30598
 
DOI: 10.14419/je.v3i1.30598
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.