I, Nkafamiya I, Department of Chemistry, Midibbo Adama University, Yola, Nigeria